Niveautest Spaans A1

Heb je al Spaanse les gehad en wil je weten waar je staat? Doe dan deze test. Deze niveautest Spaans op A1 niveau geeft een aardig beeld op welk niveau je zit.

Hoe lang duurt de niveautest Spaans

Je bent er ongeveer 15 tot 20 minuten zoet mee. Het zijn 30 vragen waarvan je er 24 goed moet hebben om te slagen.

Succes met de test!

Results

Hey.., Super, je hebt deze A1 niveau test gehaald. Ga zo door, je bent een topper 🙂 .

Owh jammer, je moet nog even oefenen om deze A1 niveau test te halen.

#1. Esta mujer tiene ________________ manos muy grandes.

“las” is het juiste antwoord.

#2. ¿De dónde ______________ tu padre?

“es” is het juiste antwoord.

#3. Vosotros _______________ leche cada día.

“bebéis” is het juiste antwoord.

#4. Yo nunca ________________ té para desayunar.

“tomo” is het juiste antwoord.

#5. Me ________________ mucho los museos modernos.

“gustan” is het juiste antwoord.

#6. ¿________________ es la capital de Argentina?

“Cuál” is het juiste antwoord.

#7. ________________ coche es un Seat.

“Nuestro” is het juiste antwoord.

#8. ¿A qué hora ______________ las tiendas en general?

“abren” is het juiste antwoord.

#9. Vosotros _______________ cerca del trabajo, ¿verdad?

“coméis” is het juiste antwoord.

#10. El profesor vive _____________ lejos de la escuela.

“muy” is het juiste antwoord.

#11. Paula está muy _______________. Trabaja mucho.

“cansada” is het juiste antwoord.

#12. No ________________ ordenador en mi casa.

“hay” is het juiste antwoord.

#13. Por las noches siempre tengo mucha _________

“hambre” is het juiste antwoord.

#14. ¿Qué marca de móvil _______________ tú?

“tienes” is het juiste antwoord.

#15. Si quieres aprobar el examen, ________________ estudiar más.

“tienes que” is het juiste antwoord.

#16. La silla que _________________ ocupada _________________la de Roberto.

“está/es” is het juiste antwoord.

#17. La boda _________________ en la terraza.

“es” is het juiste antwoord.

#18. ¿ ________________(tú) al centro esta noche?

“Vas” is het juiste antwoord.

#19. ¿A qué hora ______________ (nosotros) a cenar mañana?

“vamos” is het juiste antwoord.

#20. En mi dormitorio hay un _______________ muy grande.

“armario” is het juiste antwoord.

#21. ¿Cuánto tiempo ________________ que estudias español?

“hace” is het juiste antwoord.

#22. ¿Qué película ________________ hoy en la televisión?

“ponen” is het juiste antwoord.

#23. Antes de ________________, ________________ la ropa.

“ducharme, me quito” is het juiste antwoord.

#24. Una _______________ sirve para secarse.

“toalla” is het juiste antwoord.

#25. ________________ fui a cenar a un restaurante español que me gustó mucho.

“Ayer” is het juiste antwoord.

#26. El año pasado, mi amigo _______________ un curso de español en Sevilla.

“hizo” is het juiste antwoord.

#27. Yo_________________ de la escuela a las 14:30h.

“salgo” is het juiste antwoord

#28. Ayer estuve _______________ Madrid. Volví a Málaga por la noche.

“en” is het juiste antwoord.

#29. España tiene un _________________ diferente a otros países. Se come más tarde.

“horario” is het juiste antwoord

#30. Yo _______________ mis estudios en la universidad el año pasado.

“terminé” is het juiste antwoord

Finish

Vond je het leuk? Deel deze test met je vrienden 🙂